• სამუშაო საათები
    ორშაბათი-პარასკევი 10:00-18:00
  • თბილისი 0159, ა. ბელიაშვილის ქ. 142
    gender@nala.ge

გენდერული პოლიტიკის ლოკალიზაცია

გენდერული პოლიტიკის ლოკალიზაცია

მიზანი: თვითმმართველობებში გენდერული თანასწორობისა და გენდერული მეინსტრიმინგის მექანიზმების გაძლიერება. 

ამოცანები: 

. ასოციაციაში გენდერული თანასწორობის პლატფორმის გაძლიერება  და ათეა-ს გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის შექმნა.

. საქართველოს მუნიციპალიტეტებისთვის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმების სახელმძღვანელო გაიდლაინების შემუშავება.

. „ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ ევროპულ ქარტიასთან“ მათი მიერთების ადვოკატირება.
 

დონორი:  ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. 

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: საქართველოს 64-ვე მუნიციპალიტეტი. 

პარტნორი: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია. 

განხორციელების ვადა: 2020-2023წ.წ.